Noutăți

Call for paper
  • ICDD 2015 - Fifth International Students Conference on Informatics: Vizualizeaza

Concurs TIMF

Acasă...

Call for paper
ICDD 2015 - Fifth International Students Conference on Informatics
Link: http://conferences.ulbsibiu.ro/icdd/2015

Concurs 3ITC - 2014
Studentii universitatii sunt invitati sa participe la concursul 3ITC.
Pentru inscrieri va asteptam Joi, 30 octombrie 2014, ora 13.30, sala EIV9. La concurs pot participa studenții din universitate, organizați în echipe de câte 3 membri. Utilizând 3 termeni, ce vor fi selectați la momentul Start concurs, fiecare echipă va trebui să realizeze o aplicație informatică.

Intership
Link: http://programedeinternship.ro/


Departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică a luat fiinţă în anul 2011, prin unirea catedrelor Informatică, Matematică şi Fizică.

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI
  • Conf. dr. inf. Gabriela Moise – Director departament
  • Prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu
  • Conf. dr. mat. Mihai Pascu
  • Conf. dr. mat. Cristian Marinoiu
  • Lector dr. fiz. Anca Baciu
PREZENTAREA GENERALĂ A COLECTIVULUI DE INFORMATICĂ

Colectivul de Informatică este coordonator a două programe de studii din oferta educaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi anume: studii de licenţă din domeniul Informatică şi programul de masterat Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informaţiei, domeniul Informatică. Misiunea colectivului o constituie formarea de specialişti de înaltă performanţă în domeniul informaticii şi în domenii nou conturate şi în acelaşi timp necesare societăţii actuale care reclamă studii avansate de informatică.

PREZENTAREA GENERALĂ A COLECTIVULUI DE MATEMATICĂ

Membrii colectivului de Matematică desfășoară activităţi didactice și de cercetare știinţifică având ca obiective principale:

  • formarea de specialiști în domeniul matematicii (Specializarea Matematică, Facultatea de Litere și Știinţe)
  • formarea de specialiști în domeniile știinţelor inginerești, prin deprinderea în primii ani de studiu a unei gîndiri riguroase și dezvoltarea unor abilităţi de calcul și modelare matematică
  • activitate de cercetare fundamentală în domeniul matematicii, precum și de cercetare interdisciplinară (aplicaţii ale matematicii, a metodelor analizei numerice și ale statisticii în știinţele inginerești și economie).

Fisierul a fost actualizat pe data de 13.01.2015