Noutăți

Call for paper
 • ICDD 2015 - Fifth International Students Conference on Informatics: Vizualizeaza

Concurs TIMF

Cercetare

Colectivul de Informatică

DIRECŢII ȘI COLECTIVE DE CERCETARE

Analiza datelor şi tehnici de data mining
 • Conf. dr. mat. Crisitian Marinoiu
 • Şef lucr. ing. Irina Ioniţă
 • As. mat. Dana Tudorică
 • Lector dr. mat. Simona Nicoară
 • As. mat. Iuliana Dobre
 • As. mat. Daniela Şchiopu
Criptarea informaţiei
 • Conf. dr. inf. Gabriela Moise
 • Dr. Zoran Constantinescu
Dezvoltarea aplicaţiilor cu UML 2
 • Prof. dr. ing. Liviu Dumitrascu
 • As. mat. Liviu Ioniţă
Dezvoltarea paginii web şi a sistemului informatic al Catedrei de Informatică
 • Prof. dr. ing. Ionuţ Lambrescu
 • Sef lucr. dr. ing. Zoran Constantinescu
 • Conf. dr. inf. Gabriela Moise
 • As. ing. Doru Stoica
 • As. mat. Cătălina Negoiţă
 • Lector dr. Borsoz Zoltan
 • As. drd. Iancu Lidia
e-Society (e-learning, e-Servicii, e-comert, i-Phone, biblioteci digitale, etc.)
 • Prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu
 • Conf. dr. ing. Monica Vlădoiu
 • Conf. dr. inf. Gabriela Moise
 • Lector mat. dr. Simona Nicoară
 • Lector dr. mat. Liviana Nicoleta Tudor
 • As. mat. Liviu Ioniţă
 • As. mat. Iuliana Dobre
 • Prep. mat. Florentina Alina Toader
 • Dr. Zoran Constantinescu
Grafică asistată de calculator
 • Prof. dr. ing. Ionuţ Lambrescu
 • As. ing. Doru Stoica
 • As. mat. Cătălina Negoiţă
Inteligenţă artificială, programare logică şi sisteme expert
 • Şef lucr. ing. dr. Irina Ioniţă
 • As. mat. Elia Georgiana Dragomir
Proiectare asistată de calculator, modelare geometrica 3D, analiza cu element finit
 • Prof. dr. ing. Ionuţ Lambrescu
 • As. ing. Doru Stoica
Reţele neuronale artificiale
 • Lector dr. mat. Liviana Nicoleta Tudor
Tehnici de optimizare
 • Lector dr. mat. Simona Nicoară
 • Lector dr. mat. Liviana Nicoleta Tudor
Tehnologii web în comunicare interculturală
 • Prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu
 • As. mat. Liviu Ioniţă

Colectivul de Matematică

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Domeniile de cercetare ale membrilor catedrei sunt:
 • Teorie spectrală pentru operatori diferenţiali şi teoria operatorilor pseudodiferenţiali (Pascu Rafail-Mihai)
 • Analiză numerică: metode de calcul aproximativ şi studiul vibraţiilor (Dinu Tănase)
 • Teoria riscului (Ristea Ilie)
 • Studiul ecuaţiilor care apar în mecanica fluidelor (Boacă Tudor)
 • Algebră: studiul polimatroizilor (Ştefan Alin Nicolae)
 • Statistică matematică (Maniu Georgeta Speranţa)
 • Teoria măsurii (Iosif Alina Emilia)
 • Algebră computaţională (Mureşan Alexe Călin),
 • Astronomie (Vilcu Alina)
 • Metode variaţionale şi metoda elementului finit (Iancu Lidia)
 • Corpuri ordonate (Stoican Viorel)

Parteneri academici în cercetarea ştiinţifică:
 • Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti;
 • Facultatea de Matematică a Universităţii din Iaşi;
 • Facultatea de Ştiinte a Universităţii din Bacău;
 • Institutul de Matematică al Academiei Române;
 • Universitatea Politehnică din Bucuresti;
 • Facultatea de Inginerie a Universităţii Pamukkale din Denizli, Turcia;
 • Laboratorul de Matematică şi Fizică al Universităţii din Perpignan, Franţa.

Colectivul de Fizică

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ Activitatea de cercetare este organizată pe următoarele teme:
 1. Spectroscopia hidrocarburilor şi derivaţilor, colectiv: N. Mosescu, M. Bradac, G. Nan, A. Baciu;
 2. Cercetări avansate privind obţinerea de noi materiale pentru acoperiri ultradure a reperelor supuse la uzură intensă. Antiwear, colectiv: A. Popescu, I. Tudor, R. Rapeanu, M. Balaceanu (INOE 2000 Bucuresti), V. Braic (INOE 2000 Bucureşti) si M. Braic (INOE 2000 Bucureşti)
 3. Fizica stării condensate, colectiv: G. Ruxanda, M. Stancu, L. Georgescu (Univ. Bucureşti) G. Dinescu; (INFLPR Bucureşti), Bogdana Mitu (INFLPR Bucureşti), Sorin Vizireanu (INFLPR Bucureşti), Livia Maria Constantinescu (IFA Bucureşti)
 4. Fizică aplicată: Studiul proprietăţilor fizice şi a unor mărimi fizice care caracterizează substanţele; colectiv: M. Hotinceanu, Z. Borsos, G. Ruxandra
 5. Modele fizico-matematice, colectiv: I. Simaciu, M. Ionescu, Z. Borsos, M. O) Bucureşti ca, M. Brescan (Catedra. Matematică);
 6. Impactul local şi regional al obiectivelor industriale asupra calităţii aerului atmosferic, colectiv: N. Mosescu, M. Bradac, T. Mikkelsen (Risoe National Laboratory-Danemarca);
 7. Colaborări cu Societatea Europeană de Fizică
 8. Colaborări cu Societatea Româna de Fizică - filiala Prahova li Fundaţia Oamenilor de Ştiinţă Prahova, ce s-au finalizat prin organizarea de sesiuni de comunicări anuale comune.
 9. Coordonarea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti
 10. Proiect POSDRU, Program de perfecţionare teoretică şi practică pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar din domeniile fizicii şi disciplinelor tehnice, Val. 500000 RON, Beneficiar: AMPOSDRU, 2010-2013
COLABORĂRI EXTERNE
 • L’institut National des Sciences et Techiniques Nucleaires/CEA-Grenoble,France;
 • International Center For Theorethical Physics Trieste, Italy;
 • Universitatea din Utrecht, Olanda Tempus;
 • Universitatea din Yena, Germania;
 • Universitatea din Helsinki, Finlanda.
Teme de cercetare
 • Radioprotecţia personalului expus;
 • Surse alternative de energie;
 • Studii teoretice în microfizică şi relativitate;
 • Metode moderne de investigare în biofizica şi fizica mediului.
 • Modelări şi studii în domeniul fizicii stocastice şi haosului clasic şi cuantic.
PARTENERI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Parteneri tradiţionali
 • Institutul Naţional de Optoelectronică 2000 Măgurele - Bucureşti;
 • Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor Plasmei şi a Radiației, Măgurele - Bucureşti.
Parteneri academici Catedre de profil similar de la următoarele universităţi:
 • Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi;
 • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică;
 • Universitatea Tehnica Cluj-Napoca;
 • Universitatea „Politehnica” Timişoara;
 • Universitatea „Politehnica” Bucureşti
 • Universitatea „Transilvania” Braşov;
 • Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Universitatea „Valahia” Târgovişte;
 • Universitatea din Bacău;
 • Universitatea din Cluj;
 • Universitatea Petroşani.

Fisierul a fost actualizat pe data de 02.03.2014