Cel mai bun Proiect

      Studentul va realiza (în echipă sau în parteneriat cu alţi studenţi, dacă este necesar) un proiect ce va consta în dezvoltarea unei aplicaţii informatice de complexitate medie sau mare.
      Proiectul trebuie să fie original, relevant şi să nu constituie plagiat. Pot participa la această secţiune toţi studenţii de la formele de învăţământ licenţă şi masterat.
      Fiecare student participant va completa o Fişă a proiectului. Fişierele necesare se pot descărca de aici şi trimise la adresa de e-mail: daniela_schiopu@yahoo.com. Alte informaţii se pot cere de la aceeaşi adresă.

 

Sesiunea de comunicări științifice

      Sesiunea de comunicări științifice se adresează tuturor studenților de la nivelul licență sau masterat indiferent de specializare. Sunt acceptate lucrări în care sunt prezentate rezultatele cercetărilor studenților în domeniul informaticii. Ghidul pentru realizarea articolului se află aici .